Jerome David Salinger

                    i.        Životopis a tvorba


          americký spisovateľ


          vplyv kinematografie


          Silent generation -reagujú na americký spôsob života; umelci, korí kritizujú falošný svet dospelých; mysticizmus -hľadajú akýsi únik do inej dimenzie; riešenia vidia v morálnej čistote; tichý protest bez revolty

                  ii.        Kto chytá v žite


          Holdena Caufielda opäť vyhodili zo školy. Má 16 rokov. Rozhodne sa ostať v New Yorku -nechce sa vrátiť domov. Tu stretá pasákov, prostitútky, opilcov… Rozmýšľa čo má robiť a často sa dostáva do konfrontácie s týmto „svetom dospelých“. Pomáhajú mu spomienky na malé deti. Mŕtveho brata Aliho, sestru Phoebe… Ide navštíviť i profesora Antoliniho. Holden má sen…vidí žitné pole na okraji priepasti, kde sa hrajú deti. On je ten, ktorý chytá v žite, dáva pozor, aby žiadne dieťa nespadlo. Holden je veľmi inteligentný a citlivý chlapec, ktorý chce svoje ideály. Pod vplyvom okolností a sestry Phoebe sa vracia domov.


          „povojnová generácia, ktorá sa nevie pridružiť k žiadnym pozitívnym snahám, hľadá vlastný zmysel života, dokonca sa umára akýmsi tmavým tápaním a pokladá sa za outsidera spoločnosti.“


          reťazový typ románu; retrospektíva


          dej sa odohráva v troch dňoch


          hovorový jazyk, cynizmus, čierny humor

                iii.        Vzťah k téze


          Holden -nespokojný, v ničom nevidí pozitívne stránky; je nerozhodný a neprispôsobivý


          na druhej strane však citlivý -neznáša pokrytectvo -svoje vnútro skrýva za sarkazmus


          je introvert -má problémy komunikovať; uzavretý


          nepovažuje sa za dospelého; pokladá sa za outsidera, i keď ešte len hľadá samého seba -nevie, čo chce


          rád hyperbolizuje a preháňa; avšak neprispôsobivý voči pretvárke, konvenciám a hrubosti


          „putuje cestou neznalosti a nevinnosti až k uvedomovaniu si vlastnej osobnosti…“


          najlepšie sa cíti medzi deťmi, kde chce vykonať niečo veľké


          negativista; nenávidí frázovitosť, opakovanie slov, lebo veci by mali byť označované tým, čo im patrí


          často sa podceňuje


          „Nezáleží na tom, či sa lúčim rád, alebo nerád, ale keď odniekiaľ odchádzam, chcem vedieť, že odchádzam. Ak to človek nevie, je mu o to horšie.“


          „Nikde na svete nenájdete pekné miesto, lebo také miesto neexistuje.“


          „Zmieta sa medzi donkichotovským svetom mladosti a ľahostajným svetáctvom dospelého veku.“


          Holden naráža na tvrdú realitu a vidí svet materializmu


          skepticizmus voči človeku i vonkajšiemu svetu


          on je odvážny -nabral odvahu odísť zo školy a ísť do NY


          i keď jeho rodina je bohatá, zamýšľa sa a odsudzuje kastovanie na bohatých a chudobných


          jeho problémy sú konfrontované so svetom dospelých -ale i konflikty so spolužiakmi -materializmus


          deti sú tie, ktoré mu pomáhajú a v ktorých vidí život -sú ešte čisté, neskazené


          chce ich chrániť a zachovať ich svet, lebo má rád deti


          vulgárnosť a irónia sú jeho vyjadreniami protestu


          je plný rozporu -na jednej strane ho stále niečo priťahuje, ale zároveň i odpudzuje


          na konci sa však vzdáva svojho ideálu a i keď nevie, čo bude robiť, prechádza od „reálneho života“ -prehodnocuje svoj vzťah k ľuďom; cíti, že niekam musí patriť; veľa myslí na blízkych


          život nie je taký, ako si predstavuje -nečakaj férovosť a česť


          učiteľ Antolini Holdenovi: „Známkou nezrelého človeka je, že chce za niečo vznešené zomrieť, kým známkou zrelého človeka je, že chce pre niečo pokorne žiť.“


          otázka sexu -uvedomuje si to, že to aj jeho láka, ale určité veci sa mu zdajú nechutné. Znova tu je v rozpore -páči sa mu to, ale zároveň i protiví. Sex je pre neho záhadou, na ktorú hľadá odpoveď, ale neúspešne. Verí, že ľudia sa musia mať najskôr radi, aby robili rôzne „prasačinky“. Sex spája s láskou


          otázka školy -má k nej negatívny vzťah. Nemá rád, keď má predpísané, čo sa musí učiť. Vedome ju ignoruje, lebo ju cíti ako niečo, čomu sa musí prispôsobovať.


          učiteľ histórie -Spencer a učiteľ Antolini -počas výletu sa s nimi stretne a rozpráva. Antolini je mu bližší (je s ním sranda, má autoritu…) On mu povie, že človek si musí nájsť nejaký cieľ, zmysel, lebo ináč mu „hrozí pád do priepasti“ -je treba niečo hľadať a o niečo sa oprieť


          brat Ali -mladší brat, ktorý zomrel na leukémiu; Holden si ho váži a má ho rád, lebo bol veľmi inteligentný a ľudský; ako spomienku má jeho baseballovú rukavicu popísanú básničkami


          sestra Phoebe -je pre neho stelesnenie ideálu, čistoty a úprimnosti; ona mu pomáha pri hľadaní samého seba, chce ho ochraňovať; je veľmi nešťastná, keď opäť nechá školu