Porovnanie autorov

 

autor
J.D.Salinger
J.Vacek
D.Tatarka
hl. postava
Holden Caufield
Jirko (autobiografická p)
Bartolomej (autobiograf. p)
situácia
odišiel zo školy a túla sa po New Yorku
emigroval do N -odišiel pracovať do Afriky
odišiel študovať do Fr
láska
sex berie iba ako súčať lásky -má pre neho vysokú mravnú hodnotu
láska dvoch ľudí stroskotá; hľadá skôr lásku človeka k človeku
láska má vždy cenu -aj bez perspektívy -oplatí sa
-najvyššia hodnota
životný cieľ
najskôr heroický, ale pod vplyvom sa mení -chce žiť aj pre iných
pomáhať človeku -takým ako bol on sám, tým čo to potrebujú
dávať šťastie -symbol prútených kresiel -teplo a láska
spoločnosť
skazená -nečestná a falošná; vidí NY -je smutný
odvrhuje ľudí -mala by naopak pomôcť
politika rozdeľuje ľudí
ďalšie problémy
otázka povinnosti, školy
otázka sily v človeku
perspektíva v tých rokoch
spriaznená duša, kto hl.postave pomáha
učiteľ Antolini, Phoebe, Ali, deti
Ervín, Alex, ľudia z Day-topu
Daniela, Slovenská rodina vo Francúzsku
záver
odíde domov -našiel svoj cieľ
vylieči sa a chce pomáhať
koniec je otvorený -Bartolomej ako zvodca