Úvod


          literatúra odráža často skutočnosť, aby varovala a upozornila


          problémy nie jednotlivca, ale mnohých mladých ľudí


          problémy s láskou, odcudzením, problémy s alkoholom a drogami, problémy s komunikáciou s ostatnými, hlavne dospelými, problémy morálky


          dnešná doba (vl.názor)